Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Rubrika: Nezařazené

Život dětem

V měsíci říjnu se na naší škole uskutečnila sbírka pro občanské sdružení Život dětem. Jsme rádi, že se žáci aktivně zapojili a zakoupením různých předmětů přispěli na dobrou věc. Celkem se vybralo 2. 500 Kč, které jsme zaslali této nadaci. Upřímné poděkování patří všem dětem, ale i pedagogickému sboru. Jsme hrdi na to, že naší…
Více

Zátopkova štafeta

V měsíci říjnu se již tradičně konalo bežecké zápolení Zátopkova štafeta, kterého se zúčastnili žáci ze základních škol Rumburku. Ve štafetě na 5 km pro I. stupeň jsme byli jasnými vítězi. Ve štafetě na 10 km, kterou absolvovali žáci II. stupně jsme se v souboji se školou U Nemocnice umístili na krásném druhém místě. Velkou…
Více

Máme rádi zvířata

V pátek 4.10. jsme si s dětmi připomněli, že i zvířata mají „svůj den“ – a to právě tento. Děti z 1. stupně se na něj vždy těší, protože vědí, že se v hodinách bude o nich povídat, děti si mohou malé zvířátko dokonce přinést do školy, pochlubit se s ním a povědět spolužákům, jak…
Více

Řešíme to společně

>V rámci dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2013“ byla naší škole přidělena dotace na projekt „Řešíme to společně“. Cílem projektu se stal dvoudenní pobytový seminář ve Starých Splavech na téma „Vytvoření týmů primární prevence“. Semináře se zúčastnili kolegové nejen z naší školy, ale také ze Základní školy U Nemocnice, Gymnázia…
Více

KDY OPRAVÍ MĚSTO RUMBURK SVOU TĚLOCVIČNU?

Již desetiletí let čeká škola na opravu tělocvičny, která je v nevyhovujícím stavu. Začátek opravy se neustále oddaluje. Podle posledního sdělení  Města Rumburk měla rekonstrukce proběhnou v termínu 2/13 – 9/13. Je začátek prázdnin a do této doby není doposud jistý ani začátek rekonstrukce. Na konci června proběhla v tělovičně již několikátá kontrola Krajské hygienické stanice…
Více

Pozemek k prodeji?

DĚKUJEME ZA VYJÁDŘENOU PODPORU. Na posledním zasedání zastupitelstva města dne 27.6.2013 byl bod týkající se prodeje těchto pozemků prozatím z jednání vyškrtnut.   Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili s právě nastalou situací, která se týká prodeje pozemku u  budovy I. stupně. Ředitel školy od roku 2005 několikrát žádal o převedení pozemku do výpůjčky z důvodu neplnění…
Více

Tyršovka pořadatelem posledního kola Šluknovské ligy

Poslední atletické kolo Šluknovské ligy se letos muselo poprvé potýkat s takovou nepřízní počasí, že jsme byli nuceni ho přesunout ze stadionu do tělocvičny. I když jsme museli změnit disciplíny (skok do dálky – skok z místa, míček a koule – hod medicimbalem, sprinty – člunkový běh, štafeta zachována), proběhlo vše v naprostém pořádku, což určitě…
Více

Ukázkový program výcviku dravců

Ve středu zhlédla většina tříd 1. a 2. stupně program výcviku dravců. K vidění byly na dvě desítky dravých ptáků, vyslechli jsme odborný výklad a zajímavosti k jejich výskytu a chovu u nás.  Děti měly možnost si i zasoutěžit o pěkné ceny a o možnost účastnit se výcviku. Nejvíce se líbil závěr programu, kde sokolníci předvedli vypouštění…
Více

Oslava MDD na I. stupni

Letos se na 1. stupni slavil dětský den už v úterý 28. 5., bohužel ani tento den nepřinesl sluníčko a teplé počasí. Děti tak svůj svátek oslavily v dešti a chladu, ale i tak se jim tradiční soutěžení a sbírání razítek líbilo. Disciplíny a úkoly byly opět pestré a pěkně připravené, za což moc děkujeme žákům z  …
Více

Jarní koncert

V úterý 14. května se  v aule školy konal tradiční Jarní koncert dětských pěveckých sborů Zvoneček, Tyršovských zvonků a Šenováčku. Jak je již dobrým zvykem celý program byl velmi profesionálně připraven paní učitelkou Vondráčkovou  a děti podaly krásné výkony. Od všech posluchačů přišly jen kladné ohlasy. Věříme, že všichni prožili krásné odpoledne. Aby jste si i vy mohli i vy poslechnou…
Více