Pěvecké sbory

Podrobnosti o pěveckých sborech a foto naleznete na Pěvecké sbory Při naší základní škole pracují 2 dětské pěvecké sbory. Oba sbory byly založeny v roce 1999 paní Mgr. Ivetou Vondráčkovou. Dětský pěvecký sbor Zvoneček – je přípravným sborem, který navštěvují děti z 1. – 4. tříd. Pravidelně se schází každé úterý na 1. stupni ZŠ okolo 40…
Více