Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Výchovný poradce

Výchovný poradce – Mgr. Dana Stojanová

Konzultační hodiny – čtvrtek  od 12:00 – 13:30, dále po telefonické (412 332 302) nebo písemné domluvě (přes Edupage nebo e-mail vychovnyporadce@zstyrsovarbk.cz)

Informace pro rodiče žáků 9. a 5. ročníků

Podávání přihlášek na střední školy 

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2022, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021 (konzervatoře, sportovní gymnázia a obory jako grafický design, návrhářství,…). To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků, kteří se hlásí na gymnázium. Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy.

Důležité základní informace dostanou žáci v hodinách svět práce a rodiče na třídních schůzkách nebo při individuálních konzultacích.

Na maturitní obory a víceletá gymnázia by měli žáci skládat jednotnou přijímací zkoušku (společnost Cermat). MŠMT stanovilo termíny přijímacích zkoušek:

ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁVÁNÍ:

1. termín: úterý   12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022

ŠESTILETÉ A OSMILETÉ OBORY GYMNÁZIÍ:

1. termín: úterý   19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022

Sledujte, prosím, pravidelně stránky středních škol, kde naleznete mimo jiné i potřebné informace o dnech otevřených dveří a přijímacích zkouškách „nanečisto“.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT

Informace o přijímacích řízeních, odevzdání přihlášek, zkouškách, odvoláních, termínech naleznete na níže uvedeném odkazu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře (bude aktualizováno)

Přehled středních škol a oborů

  • Atlas škol – žáci obdrží 1 výtisk pro Ústecký kraj, pro ostatní kraje jsou atlasy dostupné na internetu.
  • Internetové stránky:  www.infoabsolvent.cz –  naleznete zde přehled všech oborů a škol v rámci celé ČR.

Kontakty

Pedagogicko-psychologická poradna Rumburk, Sukova 6, 408 01 Rumburk 
Tel.: 775 441 289, 770 192 215

Gymnázium Rumburk, Komenského 10, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 491 
Web.: www.gymrumburk.cz 

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf 
Tel.: 412 371 423 
Web.: www.bgv.cz 

Střední škola lesnická a SOŠ sociální, T.G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov 
Tel.: 412 314 027 
Web.: www.lesnicka-skola.cz 

SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 320 
Web.: www.sosmgp.cz 

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Fr. Nohy 6, 408 01 Rumburk 
Tel.: 412 332 516 
Web.: www.szds-oa.cz 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, 40747 Varnsdorf 
Tel.: 412 354 797 
Web.: www.skolavdf.cz