Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Zaměstnanci školy

Ředitel školy:

Mgr. Josef Růžička (od r. 1991)

Zástupkyně ředitele školy:

Mgr. Jaroslava Markusová

Výchovná poradkyně

Mgr. Dana Stojanová

Primární preventistka

Mgr. Lenka Srbecká – mediátorka

Koordinátorky ŠVP:

Mgr. Dana Marková

Mgr. Anna Javůrková

Třídní učitelé:
I. A   Jana Havlíková
I.B Mgr.  Soňa Hochmannová
II. A  Mgr. Jana Thomasová
II. B  Mgr.  Anna Javůrková
III. A Mgr. Dana Hýblová
III. B  Mgr. Martina Kýnlová
IV. A   Bc. Lucie Hrachová 
IV. B   Renáta Sýkorová
V. A   Mgr. Lenka Srbecká
V. B    Mgr. Roman Stránská
VI. A  Mgr. Eva Malířová
VI. B   Ing. Mgr. Martin Beneš
       VI. C   Mgr. Markéta Marencová
VII. A   Mgr. Jitka Otmarová
VII. B   Bc.  Martin Elgr – metodik ICT
        VIII. C  Ing. Vladimír Andrle
VIII. A  Mgr. Veronika Jindřichová
VIII. B  Romana Kořínková 
        IX. A   Bc. Karolína Součková
IX. B  Mgr.  Dana Marková
  
Ostatní pedagogičtí pracovníci:

Ing. Radka Pešíková, Mgr. Irena Kinzlerová,  Mgr. Jana Masařová – projektový manažer – mediátorka, Bc.  Kateřina Bendová,  Mgr. Iveta Vondráčková,  Dominika Demeterová, Mgr. Dagmar Mayerová, Bc. Michaela Vychodilová, Natálie Faloutová

Asistentky pedagoga:

Hana Hálová – školní asistent, Jaroslava Michelová, Bc. Michaela Vychodilová, Dominika Demeterová, Natálie Faloutová, Hana Mikšovská,  Martina Měřičková, Romana Mänzelová, Lenka Fridrichová, Markéta Hanykýřová, Nikola Matoušková, Tereza Vaiglová, Michaela Mänzelová

Školní družina

Jitka Šavrová – vedoucí vychovatelka

Kateřina Marhanová

Eva Řeháková

       Lenka Fridrichová – školní asistentka ŠD

       Jaroslava Michelová

Provozní zaměstnanci:

Lucie Horčičková – hlavní účetní

Mgr. Jana Masařová – tajemnice školy

Jiří Chlada – školník II. stupně

Kristina Chladová – školnice I. stupně

Hana Kůlová – uklízečka

Marie Matějková – uklízečka

Dagmar Heřmánková – uklízečka

Vlasta Vondráčková – uklízečka

       Petr Vondráček – pomocný školník

      Školní jídelna

      Dagmar Černá  – vedoucí ŠJ 

     Romana Könnyüová –   hlavní kuchařka 

     Veronika Růžičková – kuchařka

     Irena Miková – kuchařka 

     Marcela Vaiglová – kuchařka