Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Zaměstnanci školy

Ředitelka školy:

Mgr. Jana Masařová   / jana.masarova@zstyrsovarbk.cz

Zástupkyně ředitele školy:

Mgr. Jaroslava Markusová – zástupkyně statutárního orgánu / jaroslava.markusova@zstyrsovarbk.cz

Mgr. Lenka Srbecká – zástupkyně pro I. stupeň   / lenka.srbecka@zstyrsovarbk.cz  

Výchovná poradkyně

Mgr. Dana Stojanová    / vychovnyporadce@zstyrsovarbk.cz 

Primární preventistka

Mgr. Lenka Srbecká – mediátorka

Koordinátorky ŠVP:

Mgr. Dana Marková
Mgr. Anna Javůrková

Třídní učitelé:
I. A Mgr. Dana Hýblová
I. B  Mgr. Martina Kýnlová
II. A   Jana Havlíková
II.B Mgr.  Soňa Hochmannová
III. A  Mgr. Jana Thomasová
III. B  Mgr.  Anna Javůrková
IV. A   Mgr.  Eva Klenová
IV. B    Mgr. Romana Stránská
V. A   Bc. Lucie Hrachová 
V. B  Mgr. Renáta Sýkorová
       VI. A  Mgr.  Dana Marková
VI. B   Bc. Karolína Součková
VII. A  Mgr. Eva Malířová
VII. B   Ing. Mgr. Martin Beneš
       VII. C   Mgr. Markéta Marencová
VIII. A   Mgr. Jitka Otmarová
VIII. B   Bc.  Martin Elgr – metodik ICT
       VIII. C  Ing. Vladimír Andrle
IX. A  Mgr. Veronika Jindřichová
IX. B  Romana Kořínková
 
Ostatní pedagogičtí pracovníci
 
Mgr. Josef Růžička
Mgr. Irena Kinzlerová
Bc.  Kateřina Bendová
Mgr. Iveta Vondráčková
Dominika Demeterová
Mgr. Dagmar Mayerová
Bc. Michaela Vychodilová
Bc. Natálie Faloutová
Ing. Martin Bílý
Mgr. Markéta Hencová
 
Asistentky pedagoga:

 

Hana Hálová – školní asistentka
Jaroslava Michelová
Bc. Michaela Vychodilová
Dominika Demeterová
Bc. Natálie Faloutová
Hana Mikšovská
Martina Sieberová
Romana Mänzelová
Lenka Fridrichová   
Markéta Hanykýřová
Nikola Matoušková
Tereza Vaiglová
Michaela Mänzelová DiS.
Hana Žďárská

 
 
Školní družina
 
Jitka Šavrová – vedoucí vychovatelka
Kateřina Marhanová
Eva Řeháková
 
 
Provozní zaměstnanci: 
 

Lucie Horčičková – ekonomka
Lenka Fridrichová – asistentka ředitelky
Jiří Chlada – školník II. stupně
Kristina Chladová – školnice I. stupně
Hana Kůlová – uklízečka
Marie Matějková – uklízečka

Dagmar Heřmánková – uklízečka
Hana Reichertová – uklízečka
Petr Vondráček – školník tělocvična
 

Školní jídelna
 
Hana Šťáhlavská  – vedoucí ŠJ 
Romana Könnyüová –   hlavní kuchařka 
Jana Černá – kuchařka 
Marcela Vaiglová – kuchařka
Romana Turnová – kuchařka