Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Informace pro strávníky ŠJ při ZŠ Tyršova Rumburk

Žáci a cizí strávníci – ke stravování se musí nový strávník přihlásit v kanceláři ŠJ ZŠ Tyršova, kde vyplní přihlášku a  zakoupí čip ke stravování (hodnota 120,-Kč). Přihlašovat se můžete v po dohodě v kanceláři školní jídelny.

 Platby stravného

  • Jsou prováděny zálohově z účtu, nejpozději do 20. dne měsíce na měsíc následující.
  • V mimořádných případech lze platby za stravné hradit v hotovosti (dohoda s vedoucí ŠJ)
  • Pokud máte v naší škole více dětí, částky se sčítají do jedné položky (kvůli poplatkům za platební operace).
  • Přeplatky za neodebrané či odhlášené obědy se budou vracet na účet na konci školního roku (častěji po dohodě s vedoucí ŠJ).

Ztrátu čipu je nutno neprodleně oznámit vedoucí ŠJ, která za poplatek vydá nový čip.                                                                                                                                                     

  Kontakt

tel.č. 607 106 806

 jidelna@zstyrsovarbk.cz

O dalších podrobnostech Vás budeme průběžně informovat na stránkách školy: www.zstyrsovarbk.cz.