Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Informace pro strávníky ŠJ při ZŠ Tyršova Rumburk

  1. V případě zájmu o odběr obědů je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, která je k dispozici u vedoucí ŠJ.
  2. Přihlašování obědů je možné od 28. 8. 2023 v kanceláři u vedoucí ŠJ.
  3. Přihláška strávníka bude mít platnost po celou dobu stravování ve školní jídelně. 
  4. Stravné již není potřeba hradit zálohově.
  5. Úhrada stravného bude prováděna bezhotovostně na účet ŠJ předem do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Výjimečně, dle dohody s vedoucí školní jídelny, je možno uhradit stravné v hotovosti.
  6. Po celou dobu stravování si každý strávník (příp. zákonný zástupce) hlídá stav svého konta prostřednictvím aplikace strava.cz (v menu položka konto), aby jeho výše pokryla náklady za stravování! V případě nulového konta nemá strávník nárok na oběd.
  7. Přeplatky budou vráceny na základě podané žádosti, která je k dispozici u vedoucí ŠJ nebo ke stažení na webových stránkách školy www.zstyrsovarbk.cz.

Cena za čip ke stravování – 125 Kč.
Ztrátu čipu je nutno neprodleně oznámit vedoucí ŠJ, která za poplatek vydá nový čip.

Kontakt

tel.č. 607 106 806
email: jidelna@zstyrsovarbk.cz


Dokumenty ke stažení