Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Logopedická péče

Na naší škole poskytujeme logopedickou péči. Řídíme metodickým doporučením č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství. Činnost je realizována formou skupinové práce. Děti z prvních a druhých tříd, zařazené do logopedické péče,  se scházejí jedenkrát v týdnu na jednu vyučovací hodinu. Činnost je zaměřena na celkový rozvoj řeči, děti se proto učí správně pracovat s dechem, procvičují si pohyblivost mluvidel, hrají si se slovy, rozvíjejí sluchové a zrakové vnímání, pozornost a soustředění. Pracujeme s mnoha pomůckami, formou her a aktivit a vedeme děti k poznávání krásy rodného jazyka. Při rozvíjení slovní zásoby využíváme metodiku Grunnlaget, která umožňuje správné pochopení a práci s pojmy, které děti využijí nejen ve školní výuce. Ve druhém pololetí plánujeme  besedu pro rodiče s tématem Jak podpořit řečový vývoj dítěte.