Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Školní parlament

Školní parlament

Školní parlament se na naší škole zrodil v září tohoto školního roku. Jeho cílem je podpořit ve škole zdravé prostředí, učit děti podílet se na chodu školy a  být všímavými ke svému okolí. Děti se v něm učí komunikovat, formulovat své požadavky a pracovat na projektech. Máme v něm zapojené šikovné a odvážné děti od čtvrtého do devátého ročníku.

Náš školní parlament má za sebou jen několik měsíců práce, ale jeho činnost už je na škole vidět.

Většina jeho členů říká, že na začátku museli překonat obavy různého druhu: Budu muset mluvit před ostatními? Co řeknu? Neznám své starší spolužáky.

Toto nám pomohla překonat výjezdní porada. Věnovali jsme jí jeden podzimní prázdninový den. Ráno se sešla u autobusu skupinka nesmělých dětí a odpoledne se vrátila parta, která zažila den plný zábavy i tvrdé práce. Vznikly nové přátelské vazby, víme, kde máme své silné i slabé stránky a tak jsme se mohli pustit do dalších úkolů.

Jedním z nich byla realizace požadavků ze tříd, konkrétně návrh na podpoření výuky novými pomůckami. V parlamentu jsme vyhledali atraktivní digitální učební pomůcky, našli možnosti financování, vytvořili prezentaci a předali veškeré informace paní ředitelce.

Další velkou akcí byla návštěva parlamentu v prvních, druhých a třetích třídách. Vysvětlili jsme mladším spolužákům, co parlament ve škole dělá, ptali se jich, co se jim ve škole líbí a co by naopak chtěli zlepšit. Předcházela tomu důkladná příprava a akce měla velký úspěch.

Co o parlamentu říkají samy děti:

„Ze začátku jsem se trochu bála, co budeme dělat, co budu říkat, ale teď je to výborný.“

„Parlament je skupina dětí, která pomáhá vylepšit školu.“

„Jsem ráda, když můžu někomu pomoct.“

Máme před sebou další úkoly, čeká nás hodně práce, ale jsme tým a víme, že to zvládneme.

JV