Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Školní parlament

Školní parlament 2023/2024

Školní parlament má spoustu práce

Ve školním parlamentu jsme mezi sebou přivítali nové členy. Velmi rychle jsme se s nimi seznámili a mohli jsme začít pracovat tak, jak jsme byli zvyklí v minulém školním roce. Bylo potřeba dokončit vyhodnocení map bezpečí ve škole, navrhnout opatření, aby se žáci ve škole cítili lépe, udělat novou nástěnku a začít pracovat na nových akcích. Děti také potřebují cvičit práci s informacemi včetně jejich přenosu, naslouchání a společné i samostatné plánování. Ranní schůzky na zvládnutí všech těchto úkolů nestačí, a proto se v pátek 13. 10. uskutečnila mimořádná pracovní schůzka spojená s přespáním ve škole.

Program byl jasně stanoven, ale děti se v jeho rámci učily vyjednávat, plánovat, komunikovat mezi sebou a postarat se o sebe. Musely se domluvit, co si nakoupí k večeři, kolik času budou potřebovat na jednotlivé úkoly, jak si rozdělí práci. Učily se také hlídat si časový plán, zorganizovat hru, uklidit po sobě. Ještě není vše dokonalé, ale nástěnka se nakonec povedla, nálada byla dobrá a užila se spousta legrace. Jen spánku moc nebylo.

Druhý den zbyl ještě čas na nácvik mluveného projevu, přenosu informací a detailního plánování akcí. Ti, kdo se mohli porady zúčastnit, určitě času stráveného ve škole nelitovali. Budou teď moci předávat své zkušenosti a dovednosti ostatním. A určitě to nebyla poslední velká akce parlamentu.
Jana Veselá

Školní parlament 2022/2023

Školní parlament se na naší škole zrodil v září tohoto školního roku. Jeho cílem je podpořit ve škole zdravé prostředí, učit děti podílet se na chodu školy a  být všímavými ke svému okolí. Děti se v něm učí komunikovat, formulovat své požadavky a pracovat na projektech. Máme v něm zapojené šikovné a odvážné děti od čtvrtého do devátého ročníku.

Náš školní parlament má za sebou jen několik měsíců práce, ale jeho činnost už je na škole vidět.

Většina jeho členů říká, že na začátku museli překonat obavy různého druhu: Budu muset mluvit před ostatními? Co řeknu? Neznám své starší spolužáky.

Toto nám pomohla překonat výjezdní porada. Věnovali jsme jí jeden podzimní prázdninový den. Ráno se sešla u autobusu skupinka nesmělých dětí a odpoledne se vrátila parta, která zažila den plný zábavy i tvrdé práce. Vznikly nové přátelské vazby, víme, kde máme své silné i slabé stránky a tak jsme se mohli pustit do dalších úkolů.

Jedním z nich byla realizace požadavků ze tříd, konkrétně návrh na podpoření výuky novými pomůckami. V parlamentu jsme vyhledali atraktivní digitální učební pomůcky, našli možnosti financování, vytvořili prezentaci a předali veškeré informace paní ředitelce.

Další velkou akcí byla návštěva parlamentu v prvních, druhých a třetích třídách. Vysvětlili jsme mladším spolužákům, co parlament ve škole dělá, ptali se jich, co se jim ve škole líbí a co by naopak chtěli zlepšit. Předcházela tomu důkladná příprava a akce měla velký úspěch.

Co o parlamentu říkají samy děti:

„Ze začátku jsem se trochu bála, co budeme dělat, co budu říkat, ale teď je to výborný.“

„Parlament je skupina dětí, která pomáhá vylepšit školu.“

„Jsem ráda, když můžu někomu pomoct.“

Máme před sebou další úkoly, čeká nás hodně práce, ale jsme tým a víme, že to zvládneme.

JV