Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Vítejte na našich stránkách

Základní škola Tyršova Rumburk

-

Zrušení ředitelského volna 

Vážení rodiče, milí žáci,
                            oznamuji, že se plánované ředitelské volno na středu 8. prosince 2021 ruší.                            (odstávka elektřiny je zrušena)
Žáci přijdou do školy a výuka proběhne dle rozvrhu, v provozu bude školní jídelna i školní družina.

Akce ve školní družině

11. 11. 2021 Psí útulek (od 13.30 do 15.00hod.)
6. 12. 2021 Mikuláš (od 13.30hod.)

Školní družina o prázdninách

V pondělí 25. října 2021 pojedou děti ze školní družiny na výlet do iQPARKU v Liberci.
V úterý 26. října a ve středu 27. října bude školní družina otevřena od 7.00 do 15.00 hod.
(Bližší informace obdrželi rodiče podle zájmu o školní družinu)
Obědy jsou v tyto dny (26. a 27. 10.) všem přihlášeným dětem zajištěny v naší školní jídelně.
Oběd stojí 45 Kč, o prázdninách není dotován.
Paní vedoucí školní jídelny si poplatek za obědy strhne z účtu rodičů.
V pátek 29. října bude školní družina zavřena.

Ředitelské volno a podzimní prázdniny

Ředitelka školy oznamuje, že podle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. udělila z organizačních důvodů
na pondělí 25. října 2021 a úterý 26. října 2021 ředitelské volno.
Ředitelské volno navazuje na podzimní prázdniny (27. – 29. října 2021).

Školní družina bude v provozu od pondělí 25. do středy 27. října, pro děti je připraven pondělní výlet a v dalších dnech aktivity zajištěné DDM Rumburk.
Děti mají možnost si objednat oběd ve výši 45 Kč.

Školní jídelna vaří od 25. do 27. října pro děti ve školní družině, zaměstnance a cizí strávníky.

120. VÝROČÍ ŠKOLY

Letos je to přesně 120 let, co do lavic této budovy zasedli první žáci a začali se učit.
Dne 4. října 1901 byla slavnostně otevřena v naší budově Tyršova č. 7 rumburská Chlapecká škola obecná a chlapecká měšťanská škola.
Ředitelství těchto škol sídlilo v 1. patře. V přízemí fungovala místní česká škola.
Krátce po vypuknutí 1. světové války byly prostory chlapecké obecné a měšťanské školy uvolněny a byli zde ubytováni vojáci 7. střeleckého pluku.
Dne 21. května 1918 došlo na nádvoří školy ke vzpouře vojáků.
Mezi dvěma světovými válkami budova opět fungovala jako škola.
Během 2. světové války zde byla vojenská nemocnice, poté útulek pro uprchlíky.
V průběhu prázdnin roku 1945 si zde uložila svůj inventář Rumburská učňovská škola.
Od konce srpna do října téhož roku sloužila sovětskému vojsku. To ještě nebylo pryč 
a první poschodí obsadil SNB, který zde zřídil věznici.

Netrvalo dlouho a v lednu roku 1946 budova opět ožila dětmi a učiteli.
Již přes 70 let zde nepřetržitě trvá školní výuka.

Sbírka pro útulek

Od dnešního dne 30. září do 22. října 2021 pořádáme ve školní družině sbírku pamlsků pro opuštěná zvířátka v rumburském útulku.
Po skončení sbírky navštívíme s dětmi místní útulek a předáme vybrané pamlsky a dobroty pro pejsky    a kočičky.

Zářijové akce na Tyršovce

V pátek 17. září se všichni žáci naší školy zúčastnili školního vzdělávacího programu o třídění a recyklaci odpadů „Tonda obal“. Lektoři, pod vedením koordinátora Dalibora Nigrina, během celého dne s dětmi mluvili o tom, jak, kam a proč   
se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Žáci měli možnost
se podívat na vzorky recyklovaných materiálů. Součástí přednášky bylo promítání krátkých ukázek recyklace jednotlivých tříděných složek odpadu a likvidace odpadu
na skládkách a ve spalovnách. Program byl pro děti velmi zajímavý a všem se moc líbil. Děti si uvědomily, že třídění odpadů, tak jak jsme na to nejen ve škole zvyklí, má skutečně pro naše životní prostředí nesmírný význam.
Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat
a osvojit si již od útlého věku.

V úterý 21. září, na Lužickém náměstí, se žáci naší školy zúčastnili projektového dne „Den zdraví“. Akci připravil tým pedagogů a žáků SZdŠ a OA Rumburk. Děti měly možnost prohlédnout si vybavení sanitního vozu ZZS Ústeckého kraje, vyzkoušet si transport raněného, použití externího defibrilátoru, praktický nácvik poskytování laické první pomoci, měření krevního tlaku a mnoho dalších zajímavých věcí. Dětem se akce velmi líbila.


Ředitelské volno

Ředitelka školy oznamuje, že podle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. udělila z organizačních důvodů na pondělí 27.09.2021 ředitelské volno

Školní družina bude v tento den uzavřena.

Školní jídelna bude vařit pouze pro zaměstnance a cizí strávníky.
(Obědy žáků budou automaticky odhlášeny.)

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
ve středu 15.09.2021 od 16.00 hodin se konají třídní schůzky v kmenových třídách.
Od 17.00 hodin se koná schůzka třídních důvěrníků na hlavní budově školy.

Organizace prvního školního týdne

1. 9. zahájení školního roku, testování, vyučování potrvá max. 1 vyučovací hodinu

2. 9.1. třídy – 2 vyučovací hodiny (do 9.35 hod.)
            2. až 5. třídy – 4 vyučovací hodiny (do 11.35 hod.)
            6. až 9. třídy – 5 vyučovací hodin (do 12.30 hod.)

3. 9.1. třídy – 3 vyučovací hodiny (do 10.40 hod.)
            2. až 5. třídy – 4 vyučovací hodiny (do 11.35 hod.)
            6. až 9. třídy – 5 vyučovacích hodin (do 12.30 hod.)

6. 9. mají první třídy 3 vyučovací hodiny (do 10.40 hod.) a ostatní třídy dle rozvrhu.

Školní družina

Žádáme všechny rodiče, kteří mají zájem o školní družinu pro své děti, aby si hned 1.9.2021 vyzvedli zápisní lístky (přihlášky).
Poplatek za školní družinu (100 Kč měsíčně) musí být zaplacen nejdéle do 30. září 2021.
Nyní se platí 400 Kč (tj. září – prosinec 2021)

Organizace začátku školního roku

Školní rok 2021/22 začíná ve středu 1. září 2021.
2. až 9. třídy začínají v 7.55 a vyučování potrvá max. 1 vyučovací hodinu.
Školní družina bude v provozu do 16.00 hod.
1. a 6. září bude probíhat povinné testování žáků na přítomnost viru Covid-19.
Pokyny k testování dětí.pdf

Slavnostní uvítání prvňáčků
Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne na zahradě budovy I. stupně, v případě nepřízně počasí v tělocvičně školy. Na základě hygienických opatření a možnosti účasti rodičů bude přivítání probíhat v následujícím harmonogramu:1. A od 9.00 hod.
1. B od 10.00 hod.
 
Informace pro rodiče prvňáčků.pdf

Školní jídelna

Přihlašování obědů je možné od 23.8.2021 v kanceláři u vedoucí ŠJ.
Podrobnější informace naleznete zde

Sdělení

S účinností od 1.8.2021 byla do funkce ředitelky Základní školy Tyršova Rumburk, jmenována Mgr. Jana MasařováOrganizace výuky od 10. 5. 2021 

 OD PONDĚLÍ 10. 5. 2021 DOHÁZÍ K DŮLEŽITÝM ZMĚNÁM V RÁMCI VÝUKY. Na Edupage je nahrán NOVÝ ROZVRH HODIN, kdy se vracíme k běžnému režimu tzn. že některé třídy I. stupně budou končit ve 12.30 hod a II. stupeň ve 13.25 hod. (v úterý je odpolední vyučování).

Prezenční výuka pro žáky II . stupně začíná 10. 5. 2021, a to následovně v ROTAČNÍM SYSTÉMU PO TÝDNECH :

V TÝDNU 10. – 16. května 2021 PŮJDOU DO ŠKOLY žáci 6. A, 6. B, 6. C, 8. A a 8. B, ostatní žáci 2. stupně 7. A, 7. B, 7. C, 9. A a 9. B se budou vzdělávat distančním způsobem.
V TÝDNU 17. – 23. května 2021 PŮJDOU DO ŠKOLY žáci 7. A, 7. B, 7. C a 9. A, 9. B, ostatní v distančním režimu.

Žáci všech 6. tříd (další týden 7. tříd) SE SHROMÁŽDÍ před hlavní budovou školy a žáci 8. tříd (další týden 9. tříd) se shromáždí na dvoře, a to PŘESNĚ v 8.00 hod., kde si je společně vyzvedne třídní učitel. Prosíme, nechoďte dřív, abyste se nemíchali s ostatními třídami.
Distanční výuka bude probíhat dle pokynů učitelů daných předmětů.

Dalším nařízením MZ je POVINNÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ve školách viz příloha.
Na II. stupni bude testování probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek POD DOZOREM TŘÍDNÍHO UČITELE. Žáci budou samotestovat, nemusíte se obávat, testování je pro děti bezpečné, máme to vyzkoušené již na I. stupni.

Na I. stupni testování probíhá pouze v pondělí.

Obědy ve školní jídelně budou automaticky přihlášeny všem přihlášeným strávníkům v daném týdnu prezenční výuky. Budete-li chtít si oběd odhlásit, můžete prostřednictvím Strava.cz. Na obědy má žák nárok i v době distanční výuky.

O případných změnách Vás budeme včas informovat.
Věříme, že společně návrat žáků do školy zvládneme.
Děkujeme za spolupráci
Vedení školy

Průběh testováníDiagram testování

Informace ze školní družiny

Vážení rodiče žáků 3. a 4. ročníků ZŠ,
obracím se na Vás s důležitou informací ohledně sdělení, zda Vaše dítě bude navštěvovat školní družinu do konce školního roku (květen-červen) 2021. Pokud je Vaše dítě přihlášeno k docházce do školní družiny, má povinnost zákonný zástupce zaplatit úplatu za školní družinu ve výši 100,– Kč do 15.5.2021.
Pokud Vaše dítě již školní družinu navštěvoat nebude, musí zákonný zástupce, co nejdříve své dítě odhlásit, aby nedocházelo k blokování volných míst pro další zájemce.
Jitka Šavrová, vedoučí vychovatelka ŠDOsobní přítomnost žáků I. stupně v týdnech  distanční výuky pro určené profese zákonných zástupců

  
Mimořádným opatřením MZd je povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka dětem, jejichž rodiče vykonávají tyto profese:
• IZS,
• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
• pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
• pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• příslušníci ozbrojených sil,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Pokud budete mít zájem tuto službu využít, prosím volejte na tel. č. 412 332 302 nebo se obraťte na své třídní učitelky.
Vedení školy

Zápis do I. tříd

Na základě epidemické situace se prezenční zápis, plánovaný na 8. dubna 2021 se neuskuteční.  

ZÁPIS PROBĚHNE DÁLKOVOU FORMOU V OBDOBÍ OD 6. DO 13. DUBNA 2021  
Postupujte podle následujících pokynů:

Podání přihlášky k základnímu vzdělávání můžete učinit již nyní v elektronické podobě – viz odkaz. Při registraci dbejte na přesné vyplnění a správnost údajů, na přihlášku se vytisknou, jak je zadáte.

2. Systém Vám jako potvrzetí pošle na Vámi zadanou emailovou adresu předvyplněnou přihlášku Tu si vytiskněte, dovyplňte a podepište. Pokud nemáte možnost si přihlášku elektronicky zadat a vytisknout, můžete si prázdný formulář přihlášky vyzvednout na stole ve vestitulu školy (hlavní budova) v pracovní dny od 7.00 hod do 15.00 hod.

3. Vyplněnou přihlášku dodejte do školy následujícími způsoby:
      – do datové schránky školy – ID datové schránky – 5aqmr55
      – poštou                       
      – osobním podáním do zapečetěné schránky umístěné ve vestibulu školy na hlavní budově v     
         pracovní dny od 7.00 hod. do 15.00 hod. 

4. K přihlášce prosím přiložte obyčejnou kopii rodného listu dítěte. 

5. O výsledku zápisu Vás budeme informovat  v týdnu od 19. 4. 2021.


Z prostorových důvodů budeme otevírat pouze dvě třídy do maximálního počtu 50 žáků.

PODMÍNKY ZÁPISU DO I. TŘÍD – děti se budou přijímat podle následujících kritérií:

1. děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy,
2. děti, jejichž sourozenec je již žákem školy,
3. děti z ostatních spádových obvodů města Rumburk,
4. děti s místem trvalého pobytu mimo Rumburk

Žádost můžete vyplňovat na následujícím odkazu:  

Žádost můžete vyplňovat zdeRozhodnutí o přijetí

Škola vykonávající nezbytnou péči o děti zákonných zástupců pomáhajících profesí

Tato péče trvá pouze v době vyhlášení nouzového stavu, tedy do 11. 4. 2021.

Naše škola na základě rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje vykovává nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:


zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci obecní policie, zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování, zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury, zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.


Péče probíhá denně od 6.30 do 16.00 hod. Umístění dětí je potřeba ohlásit předem na tel. č. 412332302.

Příloha ve formátu PDF

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU – NÁSTUP PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče, milí žáci, školní rok 2020/21 začíná 1. září 2020. Začátek školního roku pro 2. – 9. třídy bude tradičně v 7. 55 hod. Vzhledem k současné hygienické situaci[…]

Read more

Poděkování

Tímto bychom rádi poděkovali paní učitelce Lucii Hrachové, která se zapojila do projektu České televize a Národního pedagogického institutu UčíTelka.

Read more