Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Školská rada

Školská rada při Základní škole Rumburk, Tyršova 1066/2, okres Děčín, byla zřízena ke dni 1.9.2005 a ve své činnosti se řídí § 167 a § 168 školského zákona jednacím řádem školské rady.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,  pracovníkům školy a zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Seznam členů školské rady:

Zákonný zástupce nezletilých žáků :  Ing. Jiří Chalupný

Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Jitka Otmarová

Zástupce zřizovatele:                  Mgr. Bc. Martin Hýbl