Venkovní učebna pěstitelských prací

        V roce 2013 jsme se stali držiteli projektu „Venkovní učebna pěstitelských prací“ financovaného z Revolvingového fondu MŽP. Po počátečních drobných problémech se začala na podzim loňského roku na zatvaněné části dvora u hlavní budovy budovat zpevněná plocha připravená právě pro venkovní učebnu. Na jaře tam vyrostl skleník, byly nakoupeny lavičky a…
Více