KDY OPRAVÍ MĚSTO RUMBURK SVOU TĚLOCVIČNU?

Již desetiletí let čeká škola na opravu tělocvičny, která je v nevyhovujícím stavu. Začátek opravy se neustále oddaluje. Podle posledního sdělení  Města Rumburk měla rekonstrukce proběhnou v termínu 2/13 – 9/13. Je začátek prázdnin a do této doby není doposud jistý ani začátek rekonstrukce. Na konci června proběhla v tělovičně již několikátá kontrola Krajské hygienické stanice…
Více