Řešíme to společně

>V rámci dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2013“ byla naší škole přidělena dotace na projekt „Řešíme to společně“. Cílem projektu se stal dvoudenní pobytový seminář ve Starých Splavech na téma „Vytvoření týmů primární prevence“. Semináře se zúčastnili kolegové nejen z naší školy, ale také ze Základní školy U Nemocnice, Gymnázia…
Více