Školská rada

Školská rada při Základní škole Rumburk, Tyršova 1066/2, okres Děčín, byla zřízena ke dni 1.9.2005 a ve své činnosti se řídí § 167 a § 168 školského zákona jednacím řádem školské rady. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,  pracovníkům školy a zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Seznam…
Více