Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 jsme se zúčastnili všestrannostního pětiboje OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů), ve kterém účinkovalo více jak 160 dětí z osmi základních škol. Všichni účastníci museli absolvovat pět disciplín, jednalo se o trojskok z místa, hod 2 kg medicinbalem, 2 min přeskok přes švihadlo, kliky za 2 min, závěrečnou disciplínou si žáci volili z běhu na 1000 m…
Více