Volba povolání

  Volba povolání výchovná poradkyně: Mgr. Dana  Stojanová. Konzultace probíhají na základě telefonické domluvy v kabinetě výchovné poradkyně v budově II. stupně na tel.č. 412332302