Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Pozemek k prodeji?

Pozemek k prodeji?

DĚKUJEME ZA VYJÁDŘENOU PODPORU. Na posledním zasedání zastupitelstva města dne 27.6.2013 byl bod týkající se prodeje těchto pozemků prozatím z jednání vyškrtnut.

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s právě nastalou situací, která se týká prodeje pozemku u  budovy I. stupně. Ředitel školy od roku 2005 několikrát žádal o převedení pozemku do výpůjčky z důvodu neplnění závěrů kontroly Krajské hygienické stanice (nedostačující prostor pro venkovní vyžití žáků). V současné chvíli, ale Rada města podala návrh na převedení části pozemku do výpůjčky škole(zalesněná plocha) a dále zveřenění záměru prodeje další části daného pozemku (lukrativní pozemek u JVB). Ve čtvrtek 27.6.2013 se tímto návrhem má zabývat také zastupitelstvo města. Podrobné informace v příloze „Pozemek“.

Věříme, že Vám není tato situace není lhostejná, prosím tedy o vyjádření Vašeho názoru v našem hlasování, které bychom rádi předložili zastupitelstvu jako postoj rodičů k této situaci.

Pozemek    katastr.mapa s označením

[colorvote id=“1″ style=“wpcvp-poll“]