Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

ORGANIZACE VÝUKY II. STUPEŇ 8. 6. – 30. 6. 2020

ORGANIZACE VÝUKY II. STUPEŇ 8. 6. – 30. 6. 2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády je od 8. 6. možná osobní přítomnost žáků II. stupně ve škole.

Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo osobně školu, je důležité dodržovat následující hygienická a organizační opatření:

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

Dítě MUSÍ MÍT POTVRZENÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEČNOSTI  (slouží také jako přihláška) – pokud žák potvrzení neodevzdá, nebude mu umožněn vstup do školy. (viz příloha) Pokud nemáte možnost formulář vytisknout, je možné si ho vyzvednout v pracovní dny od 8.00 do 12.00 v kanceláři školy.

Každý žák bude mít s sebou MINIMÁLNĚ 2 roušky NA DEN a sáček na uložení roušek .

VSTUP DO BUDOVY školy je umožněn POUZE ŽÁKŮM, nikoliv doprovázejícím osobám.

Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

ORGANIZACE VÝUKY:

Výuka bude probíhat ve skupinách do 15 žáků.

Dítě je nutné prostřednictvím Edupage popř. emailu závazně PŘIHLÁSIT U TŘÍDNÍCH UČITELŮ DO 3. 6. 2020 včetně. Je také nutné sdělit, zda bude Vaše dítě chodit na obědy do školní jídelny.

Účelem přítomnosti ve škole budou socializační aktivity, třídnické hodiny a konzultace k objasnění učiva.

VYUČOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT VŽDY V ÚTERÝ 9. 6., 16. 6.,  23. 6. (vybírání a rozdávání učebnic)         a  30. 6. (rozdávání vysvědčení)  od 8. 15 (8.30)  hod. do 12.00 (12.15) hod.

8. 15 hod. (6. a 7. třída)  – dítě se dostaví ke škole, kde si danou skupinu a na předem určeném místě převezme pedagog.

8. 30 hod. (8. – 9. třída) – stejné jako v 8.15 – zamezení velkého seskupování žáků

8.15 (8.30) – 12.00(12.15)  – max. 3 bloky pro doplnění a ujasnění učiva, třídnické záležitosti

Pedagogové budou nabízet také individuální konzultace v daných předmětech.  Další podrobnosti budou sděleny na prvním setkání 9. 6. 2020.

POKUD ŽÁK BUDE PŘIHLÁŠEN, JE TO ZÁVAZNÉ. V případě, že se na výuku NEDOSTAVÍ, je nezbytné ho NEPRODLENĚ OMLUVIT třídnímu učiteli/učitelce.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V případě dalších dotazů se prosím obracejte na Vaše třídní učitelky.

Je možné, že do konce školního roku zdravotně-hygienická opatření změní.  V tomto případě samozřejmě upravíme další podmínky.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy