Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 ZŠ TYRŠOVA, RUMBURK

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 ZŠ TYRŠOVA, RUMBURK

Základní principy hodnocení žáků:

1. Hodnocení musí být spravedlivé pro každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.

2. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí, pokud žák podle svých možností spolupracoval.

3. Problematické situace budou vždy řešeny ve prospěch žáků.

Dále platí, že pokud se pro hodnocení žáka koná opravná zkouška, není její konání a hodnocení žáka na jejich základě novou Vyhláškou MŠMT dotčeno.

I. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Zohlední:

 — podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

 — podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

— podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

— podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

II. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol se zohlední (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) :

— snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;

— samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

 — četba související se zadanými úkoly;

— portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);

 — zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

III. Hodnocení průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nebude samo o sobě důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný.

IV. Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

V. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách (do 10.3).

Předávání vysvědčení za druhé pololetí 

Vysvědčení bude vydáváno v úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. 

Bude rozdáváno v aktuálních skupinách od 8.00 do 9.00,  zbývající žáci vytvoří třídní skupiny od 10.00. Možné je i vydat zbývající vysvědčení po desáté hodině zákonným zástupcům v kanceláři školy v přízemí u hlavního vchodu. Tam budou nevyzvednutá vysvědčení připravena k převzetí i další pracovní dny od 9 do 12 hodin. Vysvědčení nelze vydat v dřívějším termínu.

Pro osmáky: Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

Cílem školy je, aby vzdělávání ve škole na mimořádné období, kterým žáci prošli, plynule a přirozeně navázalo.                                                                  Mgr. Josef Růžička, ředitel školy