Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Organizace výuky I. stupeň 25. 5. – 30. 6. 2020 – aktualizace

Organizace výuky I. stupeň 25. 5. – 30. 6. 2020 – aktualizace

Vážení rodiče,

pokud jste se rozhodli a od 25. května budete Vaše dítě posílat do školy, je důležité dodržovat následující hygienická a organizační opatření:

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

Dítě MUSÍ MÍT POTVRZENÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEČNOSTI – pokud žák potvrzení neodevzdá, nebude mu umožněn vstup do školy. (viz příloha)

Každý žák bude mít s sebou MINIMÁLNĚ 2 roušky NA DEN a sáček na uložení roušky.(bude kontrolováno)

Zákaz shromažďování osob před školou.

VSTUP DO AREÁLU školy je umožněn POUZE ŽÁKŮM, nikoliv doprovázejícím osobám. Areál I. stupně bude od 8.00 uzavřen, vstup po zazvonění, kde si žáky osobně převezme dozor.

Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

ORGANIZACE VÝUKY:

Výuka bude probíhat ve skupinách do 15 žáků. SKUPINY JSOU HOMOGENNÍ A NELZE JE MĚNIT ANI DOPLŇOVAT. Je možné doplňovat skupiny do 15 žáků – nutné vykomunikovat s třídní učitelkou.

Ve třídě bude dopoledne přítomna třídní učitelka dané třídy, popř. ročníku, odpolední aktivity budou zajišťovat vychovatelky ŠD a asistentky učitele.

7.50 hod. – dítě se dostaví ke škole, kde si danou skupinu a na předem určeném místě převezme třídní učitelka.

8.00 – 11.30 – žáci budou pracovat s třídní učitelkou

11.30-12.00 – oběd – pod dohledem třídní učitelky

12.00 – 15.30 – odpolední aktivity s vychovatelkami ŠD nebo asistentkami pedagoga.

ODPOLEDNÍ AKTIVITY

Pokud se bude Vaše dítě účastnit odpoledních aktivit, je nutné, abyste přesně napsali, v jaký den, přesnou hodinu, kdy bude odcházet domů a kdo si ho vyzvedne, popř. jestli půjde samo.

 (příklad: pondělí – 13.30 – otec, úterý – 15.00 – samo, středa 14.00 – babička  apod.)

POKUD ŽÁK BUDE PŘIHLÁŠEN, JE TO ZÁVAZNÉ. V případě, že se na výuku NEDOSTAVÍ, je nezbytné ho NEPRODLENĚ OMLUVIT třídnímu učiteli/učitelce.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V případě dalších dotazů se prosím obracejte na Vaše třídní učitelky.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy