Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Zápis do I. tříd

Zápis do I. tříd

Sledujete prosím tuto stránku pravidelně, bude ještě nutná aktualizace.

Vzhledem k současné situaci se ZÁPIS DO I. TŘÍD bude konat BEZ OSOBNÍ ÚČASTI DĚTÍ. Zápis k povinné školní docházce (tzn. odevzdání žádostí a potvrzení zákonnými zástupci žáka)

proběhne v termínu od 6., 7. a 8. dubna 2020 od 12.00 do 15.00 hod. na budově II. stupně.

Podání žádosti k základnímu vzdělávání je možné učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. Do datové stránky školy: 5ammr55
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)
  3. osobní podáním zákonným zástupce dítěte (viz výše uvedený termín) – pokud máte možnost vytiskněte vygenerovanou žádost, doplňte ručně chybějící informace a přineste s sebou v daném termínu, pokud nemůžete žádost vytisknout, bude pro Vás připravena u zápisu

Žádost můžete vyplňovat na následujícím odkazu: https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zstyrsovarbk/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#