Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Šablony II pro Základní školu Tyršova Rumburk

Šablony II pro Základní školu Tyršova Rumburk

Název výzvy: Výzva Šablony II

Název projektu CZ: Šablony II pro Základní školu Tyršova Rumburk

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015724

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a podpora extrakurikulárních aktivit.

Datum zahájení projektu: 01.09.2019
Datum ukončení projektu: 28.02.2022

Vybrané šablony, které budou realizovány na naší škole:

Školní speciální pedagog

Školní asistent ZŠ

Školní asistent ŠD

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub logiky pro žáky ZŠ

Klub pro účastníky ŠD

Projektové dny ŠD

Sdílení zkušeností pedagogů různých škol

Využití ICT ve vzdělávání

Projektový den mimo školu

Absolvent vzdělávacího programu DVPP (koučing, osobnostní rozvoj)