Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Podpora základního vzdělávání v ZŠ Tyršova Rumburk

Podpora základního vzdělávání v ZŠ Tyršova Rumburk

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu CZ: Podpora základního vzdělávání v ZŠ Tyršova Rumburk

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/005605

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a podpora extrakurikulárních aktivit.

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

Vybrané šablony, které budou realizovány na naší škole:

Školní speciální pedagog

Školní asistent 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost

Absolvent vzdělávacího programu DVPP (matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, mentoring, inkluze,)