Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
+420 412 332 302
info@zstyrsovarbk.cz

Vítejte na našich stránkách

Základní škola Tyršova Rumburk

-

Informace k provozu škol
od 27. 2.  do 21. 3. 2021

         Vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se v termínu 
od 27. 2. do 21. 3. 2021 zakazuje osobní přítomnost všech žáků ve škole.

Od 1. 3. 2021 do 7. 3. 2021 jsou jarní prázdniny. V tomto období neprobíhá distanční výuka ani osobní konzultace žáků ve škole.
Školní družina i školní jídelna jsou o prázdninách uzavřeny.

Od 8. 3. bude veškerá výuka probíhat distančním způsobem. O dalších podrobnostech Vás budeme informovat. 

Provoz školy PDF

Škola vykonávající nezbytnou péči o děti zákonných zástupců pomáhajících profesí

Naše škola na základě rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje vykovává nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci obecní policie, zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování, zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury, zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.


Péče probíhá denně od 6.30 do 16.00 hod. Umístění dětí je potřeba ohlásit předem na tel. č. 412332302.

Příloha ve formátu PDF

ŘEDITELSKÉ VOLNO 22. 2. 2021

Vážení,
jak už jsme oznamovali, na pondělí 22. 2. 2021 bylo vyhlášeno ředitelské volno.

OD ÚTERÝ 23.2.2021 JE ŠKOLA OPĚT OTEVŘENA A POVOLUJE SE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ – TÝKÁ SE 1. A 2. TŘÍD.

Distanční výuka probíhá v běžném režimu.

Domluvené osobní konzultace se od úterý konají dle dohody.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ – vzhledem k tomu, že je naše školní jídelna uzavřena, pro PRO ŽÁKY 1. a 2. tříd A DĚTI V „hlídací“ škole JE ZAJIIŠTĚN OBĚD OD ZÁKLADNÍ ŠKOLY U NEMOCNICE RUMBURK – MOC DĚKUJEME. Obědy budou dováženy a děti budou chodit jako normálně do školní jídelny, kde jim bude oběd vydán.
Všechny děti, které běžně na oběd chodily, ho mají na celý týden přihlášený. Pokud budete chtít oběd odhlásit, můžete, jak jste zvyklí přes Strava.cz. Pro Vás se nic nemění.

PRO ŽÁKY 3.-9. tříd, kteří si OBĚD ODNÁŠELI V JÍDLONOSIČÍCH JE TATO SLUŽBA ZRUŠENA V TÝDNU OD 22. DO 25. 2. 2020.

ŠKOLNÍ JÍDELNA JE CELKOVĚ UZAVŘENA OD 22. 2. DO 5.3. 2021 (tj. vč. jarních prázdnin).

Pokud budete mít jakékoli dotazy, kontaktujte své třídní učitele.

Moc děkujeme za pochopení

Vedení školy

Zápis do I. tříd

Zápis do I. tříd se bude konat 8. dubna 2021 od 14.00 do 17.00 hod. na budově I. stupně. Jako doprovod prosíme pouze zákonné zástupce žáka. S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.
Podání přihlášky k základnímu vzdělávání můžete učinit již nyní v elektronické podobě – viz odkaz. Při zápisu bude ve škole připravena k doplnění a podpisu. Tímto se urychlí administrativa. Pokud nepodáte přihlášku elektronicky, vyplníme ji s Vámi až při zápisu 8. 4. 2021.
V případě, že hygienická opatření neumožní zápis za osobní účasti dětí, budeme Vás včas informovat o možnostech a datu podání žádosti k základnímu vzdělávání.


Žádost můžete vyplňovat na následujícím odkazu:

Žádost můžete vyplňovat zde

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU – NÁSTUP PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče, milí žáci, školní rok 2020/21 začíná 1. září 2020. Začátek školního roku pro 2. – 9. třídy bude tradičně v 7. 55 hod. Vzhledem k současné hygienické situaci[…]

Read more

Poděkování

Tímto bychom rádi poděkovali paní učitelce Lucii Hrachové, která se zapojila do projektu České televize a Národního pedagogického institutu UčíTelka.

Read more

Školní družina – konec školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, poslední den 30. června 2020 budou odpolední aktivity pouze do 12 hodin.Dítě, které bude odcházet samo domů, musí mít lístek.Ve školní družině a v šatnách zůstalo mnoho oblečení[…]

Read more